Categories

Informacija

Specials

Išlyginamoji bazė Color It Premium Hard Builder Hybrid Base 6g

PREKIŲ GRĄŽINIMAS

8.1.Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" ir kitais galiojančiais teisės aktais
8.2.Patvirtindamas užsakymą Pirkėjas sutinka, jog gavus netinkamos kokybės prekę, pirkėjo pasirinkimu, netinkamos kokybės prekė bus pakeičiama į tinkamos kokybės prekę, atitinkamai sumažinama prekės kaina arba pašalinami prekės trūkumai.
8.3.Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako PIRKĖJAS. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, PARDAVĖJAS ar PARDAVĖJO atstovas nepriima prekės grąžinimui. 
8.4.Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta, išskyrus atvejus kai grąžinama garantiniu laikotarpiu sugedusi prekė. Kiekvienam vartotojui leidžiama per 14 dienų nuo pirkimo datos (t. Y. Nuo dienos, einančios po dienos, kuri sąskaitoje faktūroje nurodyta kaip pardavimo data) grąžinti arba pakeisti parduotuvėje įsigytas prekes laikantis šiame dokumente nustatytų taisyklių. Po minėto laikotarpio prekės grąžinti nebepriimamos.
8.5.Prekės nekokybiškumą turi įrodyti  pirkėjas, pateikdamas įrodymus, pirkėjo nuomonė, įsitikinimas ar spėjimas nelaikomas kokybės įrodymu. Kokybiškos prekės negali būti grąžinamos.
8.6.Naudota, sugadinta, praradusi prekinę išvaizdą ir be orginalios pakuotės prekė  negali būti grąžinama jei pirkėjui nepatiko prekės forma, spalva, dydis, modelis, ar neatitiko lūkesčių dėl nežinojimo.
8.7.Prekes grąžina PIRKĖJAS savo transportu.
8.9.Pardavėjas neatsako už pirkėjo netinkamą prekių naudojimą dėl nežinojimo, nemokėjimo ar kitų tiesiogiai su pardavėju nesusijusių veiksmų.
8.10.Jeigu prekė buvo sugadinta ją pristatant (sudužo, išsipylė ir t.t. ), pardavėjas įsipareigoja ją pakeisti analogiška jai preke, išsiųsdami Lietuvos paštu arba kitu pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu.
8.11. Garantiniu laikotarpiu sugedusios prekės grąžinimas ir jo būdas turi būti suderintas su PARDAVĖJU iš anksto, PARDAVĖJAS nekompensuoja transportavimo išlaidas.
8.12.Pageidaujant grąžinti (nenaudotą) ar pakeisti (netinkamos kokybės, nepilnos komplektacijos) prekę, pirkėjas privalo el.paštu  info@naguvizija.lt, kuriame turi nurodyti: kokią prekę pageidauja grąžinti (kai grąžinama nenaudota prekė), nurodyti  priežastis, dėl kurių prekę reikalauja pakeisti (kai prašoma pakeisti netinkamos kokybės, nepilnos komplektacijos prekes į tinkamos kokybės prekę), nurodyti kliento  vardą, pavardę, užsakymo numerį, nurodyti reikalavimą (pakeisti į tinkamos kokybės prekę, atitinkamai sumažinti kainą arba pašalinti prekės trūkumus),  banko sąskaitą (jei grąžinama nauja nenaudota prekė), pinigai grąžinami tik užsakovui.

9. Garantinė priežiūra
9.1. Esant garantiniam gedimui pardavėjas nekompensuoja prietaiso pristatymo garantiniam remontui išlaidas. 
9.2. Garantiniai apžiūrai trunkant ilgiau nei 10 darbo dienų nuo prekės patekimo pas pardavėją, pirkėjui laikinam naudojimui suteikiamas ne prastesnės specifikacijos prietaisas.
9.3. Pardavėjui negalint suremontuoti ar pakeisti prietaiso analogišku – pardavėjas pirkėjui grąžina už prietaisą sumokėtus pinigus.
9.4. Garantija netaikoma:
9.4.1. Lemputėms, frezos antgaliams, tekstilės gaminiams.
9.4.2. Korpuso ir laido pažeidimams atsiradusiems dėl natūralaus nusidėvėjimo.
9.4.3. Jei prietaisas mechaniškai pažeistas arba naudotas nesilaikant naudojimo instrukcijos.
9.4.4. Jei prietaisas buvo ardomas, taisomas ne mūsų garantinės priežiūros centre.
9.4.5. Nepateikus garantinio talono arba pirkimo dokumento.
9.4.6. Jei nėra ar nesutampa prietaiso identifikavimo lipdukas su kodu užrašytu ir ant garantinio lapo.
9.5. Elektros prietaisams suteikiama 6-12 mėn garantija. Garantijos dokumentu laikoma sąskaita, kuri išrašyta parduodant prekę, arba garantinis lapas.
9.6.Sugedus prietaisui, prašome el. paštu: info@naguvizija.lt , atsiųsti  laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta: kokią prekė sugedo, nurodyti  gedimo požymius, nurodyti kliento  vardą, pavardę, užsakymo numerį.

10. Atsakomybė 
10.1.PIRKĖJAS yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei PIRKĖJAS nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, PARDAVĖJAS neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. 
10.2.PIRKĖJAS atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve. 
10.3.PIRKĖJAS atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi PIRKĖJO atpažinimo kodu, PIRKĖJAS atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

11. Informacijos siuntimas 
11.1.PARDAVĖJAS visus pranešimus siunčia PIRKĖJO registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. 
11.2.PIRKĖJAS visus pranešimus ir klausimus siunčia PARDAVĖJO e-parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytu adresu ar elektroniniu paštu.

12. Baigiamosios nuostatos 
12.1.Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
12.2.Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti ginčai gali būti sprendžiami Elektroninėjė vartotojų ginčų sprendimo platformoje ar teismo keliu.


Follow us on Facebook